Neden Mars? Mars’ı Yaşanabilir Bir Gezegen Yapmak Mümkün mü?

  1. Ana Sayfa
  2. Bilim
  3. Neden Mars? Mars’ı Yaşanabilir Bir Gezegen Yapmak Mümkün mü?

Bir kaç ufku geniş bilim adamı Dünya'yı gaza getirdi ve neredeyse hepimiz son bir kaç yıldır gözümüzü Mars'a diktik!

Peki neden Mars? Neden Ay, Venüs ya da başka bir gezegen değil?

İlk sebebi tabii ki Ay'ı saymazsak en yakınımızdaki gök cisminin Mars olması. Evet aramızdaki uzaklık Dünyamız ve Mars'ın en yakın olduğu zamanda sadece 57 Milyon kilometre falan... Şurdan şura... Günümüz teknolojisiyle Mars'a ulaşmak mümkün, ama çokta kolay değil; ki bu konudan daha önce bu yazımızda bahsetmiştik.

İkincisi; Mars'ta donmuş durumda olsa da su var.

Üçüncüsü; sıcaklık uzay boşluğu ve diğer gezegenlere kıyasla çok daha makul seviyelerde.

Dördüncüsü; güneş panellerimize yetecek kadar Güneş ışığı var.

Beşincisi; Mars yer çekimi Dünya'nınkinin yaklaşık %38'i kadar. Bilim adamlarına göre insanlar bu duruma uyum sağlayabilirler.

Altıncısı; içeriği çok iyi olmasa da bizi kozmik ışınlardan ve Güneş radyasyonun dan koruyacak ince bir atmosferi var.

Ve yedincisi; gece/ gündüz döngüsünün süresi Dünya'nınkine oldukça yakın.

Buraya kadar anlattıklarımız neden Mars? sorusunun cevabının özeti Gelelim meraklıları için ayrıntılara.

 

mars_terraforming01

Mars'ı Yaşanabilir Kılmak ya da Mars'ta Koloni Kurmak Mümkün mü?

Mars'ta koloni kurmak ve oraya insanlı araçlar göndermek bile, Mars'ı üzerinde hayat olan bir gezegene çevirmekle kıyaslandığında çok oyuncağı diyebiliriz. Zira Mars'ın doğasını, iklimini ve atmosferini yaşanabilir bir hale getirmek hiç de kolay bir işlem değil. Mars'ın bugünkü atmosferi ile Dünya'mızın bundan birkaç milyar yıl önceki atmosferi arasında büyük benzerlikler bulunuyor. Dünya'nın ilk şekillendiği zamanlarda da atmosferin neredeyse tamamı Karbondioksit ve Nitrojen'den oluşmaktaydı. Zamanla bir çok döngü meydana geldi ve canlı organizmaların yaşayabilmesine yetecek düzeyde oksijen ortaya çıktı. Benzer şekilde bugün Mars atmosferinin yaklaşık %95'i Karbondioksit ve %2,7'si Nitrojen; yani Azot'dan oluşmaktadır. Günümüzde Dünya atmosferinin %78,1'i Nitrojen; %20,9'u Oksijen ve geri kalanı diğer gazlardan oluşmaktadır.

Mars yüzeyinde ortalama sıcaklık -62 santigrat derecedir; ki bazı bölgelerde sıcaklık 23 dereceye kadar çıkarken, özellikle kutuplarda -73 dereceye kadar düşebilmektedir. Sıcaklık bakımından Dünya ile benzer yönü bulunmasa da, diğer bir çok yönden benzer durumlarda mevcuttur.

Örneğin Dünya'da 1 gün, 23 saat 56 dakika sürerken; Mars'ın 1 günü 24 saat 37 dakik sürmektedir. Dünya 23,5 derece eksen eğikliğine, Mars ise benzer şekilde 24 derece eksen eğikliğine sahiptir. Her ne kadar Mars Güneş'e Dünya'nınkinin 2 katı uzaklıkta bulunsa da, bu uzaklık mevsimlerin yaşanmasına engel değildir.

Başka Gezegenlere de Yerleşilebilir mi?

Her ne kadar Venüs, Europa ve Titan gibi gezegenler de insan yerleşimi için aday gösterilse ve bilim kurgu filmlerine malzeme olsa da, Güneş'e olan uzaklık, yakınlıkları ve aşırı doğa şartları dolayısıyla insanların oralara ulaşması bugün mümkün görünmüyor.

Gelelim en önemli ve iddialı konu olan, Mars'ın yaşanabilecek bir gezegen olmasını sağlamaya; "Terraforming"

Son günlerde Elon Musk'un da ağzından çok sık duyduğumuz "Terraforming", Türkçe adıyla; Dünyalaştırma, Mars'ı yaşanabilecek hale getirmek anlamına geliyor ve bunu gerçekleştirmek için bilim adamlarına göre 4 yol bulunuyor.

Bunlardan ilki, geniş yörünge aynaları kullanarak Güneş ışığı ve ısısını Mars'a yöneltme yöntemine dayanıyor. NASA her şeyin üzerinde çalıştığı gibi; tıpkı "Mars'lı John Carter" filminde Güneş ışığıyla seyahat edebilen arçlardakine benzer bir ayna sistemi üretmek üzerine çalışmalar yürütüyor. Bu aynaların bir diğer kullanım alanının da Mars yüzeyini ısıtmak olabileceği söyleniyor. Ancak bu işi görecek o boyutlarda aynaların, ki yaklaşık ağırlığının 200.000 ton olacağı tahmin ediliyor, Mars'a taşınması bugünün şartlarında mümkün değil.

Diğer bir fikir ise Mars'ta küresel ısınmaya yol açacak ve Mars atmosferinin yaşama uygun hale gelmesini sağlayacak fabrikalar kurmak. Ama tahmin edersiniz ki bu da günümüz şartlarında yine uçuk bir fikir.

Üçüncü bir fikir Mars'a büyük boyutlarda bir asteroiti roketler yardımıyla çarptırmak üzerine... Bunun için bir asteroitin saniyede minimum 4 Km. hızla Mars'a çarpması gerekiyor ve böyle bir çarpışmanın 70.000 megatonluk bir hidrojen bombasına eşdeğer olacağı düşünülüyor. Fikir daha en baştan uçuk kaçık. Böyle bir patlamanın gezegeni ısıtsa bile, en az bir kaç yüz yıl yaşanmaz bir hale sokacağı biliniyor.

Son olarak dördüncü ve en uygulanabilir yönteme gelelim; Mars'ta termonükleer bombalar patlatmak!

Tüm bu fikirler Mars yüzeyini ısıtmak ve böylece gezegen koşullarını yaşanabilir bir hale getirecek döngüyü başlatmayı hedefliyor. Ama işin ironik tarafı; doğru yöntem bir şekilde uygulansa bile, Mars'ın canlılar için ikinci bir Dünya'ya dönüşebilmesi bir kaç milyar yıllık bir bekleme gerektiriyor. Belki bu yüz yıl içerisinde Mars'a insanoğlunun ulaştığını görebiliriz, ancak Mars'ın yaşanabilir bir yer olduğunu görmek imkansıza daha yakın duruyor.

mars01

17 Ekim 2018