İsmail Fazıl Paşa

  1. Ana Sayfa
  2. Tarih
  3. İsmail Fazıl Paşa

İsmail Fazıl Paşa Kimdir

Ali Fuat Paşa’nın babası İsmail Fazıl Paşa 1853 Girit Kandiye doğumlu ve Ada’ya ticaret amacıyla Söke’den göçen Cebecioğullarından İbrahim Ağa’nın oğludur. Küçük yaşta babasını kaybeden İsmail Fazıl, annesiyle birlikte İstanbul’daki akrabaları yanına gelmiş lerdir. Galatasaray ve Maçka idadisinde okumuş, Harbiye Mektebinden birincilikle mezun olmuştur. İdadideki kitabet hocası Ahmet Midhat Efendi ona, ikinci isim olarak «Fazıl»ı uygun görmüştür.

Harbiyeyi bitirince, Harp Akademileri riyaziye ve tâbye hocalığına tayin edilmiş ve İşkodra Fırkası erkân-ı harbiyesinde iken Almanya’ya ihtisasa gönderilmiştir. 1879’da Tuna Şark Orduları Kumandanı Mehmet Ali Paşa’nın kızı Zekiye Hanımla evlenecektir.

28 yaşında kaymakam iken Abdülhamid’e yaver olmuş, ama hür fikirlerinden dolayı verilen bir jurnal üzerine Erzincan’daki 4. orduya sürülmüştür. İsmail Fazıl Paşa 17 sene sürgünde iken terfisi yapılmadığı gibi ailesini görmeye İstanbul’a gelmesine de izin verilmedi. Miralay rütbesinde iken, Ferik rütbesiyle İstanbul’a çağırıldı ve Golç Paşa’nın Askerî Islah Heyetinde görevlendirildi (1901).

Meşrutiyetin ilânında kısa süre Harbiye Mektebi Nazırlığı yaptıktan sonra, İzmir Kolordu Kumandanı oldu. Adana Ermeni İsyanı üzerine kurulan Divan-ı Harp üyeliğine atandı (1909). Suriye Valiliği (1911) ve sonra Üsküp’te 7. Kolordu Kumandanlığı yaptı. Balkan Harbinde İzmir valisi idi. Birinci Dünya Harbi içinde 65 yaşında emekli oldu (1914).

Ali Fuat CEBESOY
Bilinmeyen Hatıralar

12 Eylül 2017